Hasznos információk - kiserőművek szabályozási háttere

Az Országgyűlés 2007. június 25-i ülésnapján elfogadta a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvényt (a továbbiakban VET), amely 2008. január 01.-jétől lépett hatályba. A VET, valamint annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet alapján a fogyasztó 50 kVA-ig úgynevezett ház­tartási méretű kiserőművet (HMKE) létesíthet.

 

A VET úgy rendelkezik, hogy a háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői által termelt villamos energiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő külön jogszabály szerint köteles átvenni. Amennyiben a fogyasztóként rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig épül be terme­lőkapacitás, a meglévő csatlakozási szerződés marad érvényben, csatlakozási díjfizetési kötelezettség nem keletkezik. Fontos tudni, hogy egyfázisú csatlakoztatás esetén maximálisan 5 kVA teljesitményű HMKE építhető.

 

Ha a háztartási méretű kiserőmű a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba villamos energiát táplál be, akkor a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével jogviszonyban álló villamosenergia szolgáltató a felek megállapodása szerint a betáplált és vételezett villamos energia alapján havi, féléves vagy éves szaldó elszámolást alkalmaz.

 

Amennyiben a visszatáplált energia az elszámolási időszakban nagyobb, mint a fogyasztott, a visszatáplált energiáért fizetendő díj ez évtől, 22 Ft/kVA.

 

Amennyiben közcélú hálózatra villamosenergia visszatáplálás történik, kétirányú – fogyasztást és termelést mérő –fogyasztás­mérő berendezést kell felszerelni. Az ilyen mérőóra felszereléséhez szükséges fogyasztásmérő szekrény alkalmassá tétele, vagy beszerzése a termelni kívánó fogyasztó feladata. A fogyasztásmérő berendezés kialakítása 3x16 A (11 kW) teljesít­ményhatárig az elosztó hálózati engedélyes, felette a termelni kívánó fogyasztó feladata.

Ha a termelni kívánó fogyasztó úgy nyilatkozik, hogy a termelt villamos energia a fogyasztói rendszerben elfogy, közcélú hálózati visszatáplálás nem történik, új szerződést kötni nem szükséges, a fogyasztásmérő berendezés átalakítására nincs szükség. Az esetleg visszatáplált energia elszámolására sincs lehetőség.

A termelni kívánó fogyasztó, termelő berendezésének üzembe helyezési szándékáról a beren­dezés főbb műszaki adatait tartalmazó igénybejelentésben köteles tájékoztatni a szolgáltatót.

 

Elérhetőségünk:

Tel.: +36 22 200 800

Fax: +36 22 327 532

E-mail: info@albanapelem.hu

Cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.